Main Content

Stiftelsen Viktoriagården…

... är en icke vinstdrivande stiftelse som vila på antroposofisk grund och erbjuder vård och omsorg för ungdomar och vuxna. För oss är det viktigt att vårda både kropp och själ - att se individen och hela människan.

... Mat som är lagad från grunden av ekologiska och närodlade råvaror i så stor utsträckning som möjligt.

... En gestaltad och harmonisk miljö som inspirerar till utveckling och socialt samspel i gemenskap.

... En omsorg om både kropp och själ - att se individen och hela människan.

... Alltid flexibla och individanpassade lösningar i en trygg miljö där individen kan utvecklas på sina egna villkor.

Vi stöttar individen i de omvårdnadsbehov hen har här och nu, och strävar alltid efter att skapa ett självständigt vuxenliv inom en större social gemenskap genom våra Antroposofiska grundvärderingar, boende i en vackert utformad miljö och en strukturerad och förutsägbar vardag.